Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Chow-chow

2008.09.09

Chow-chow

Kéknyelvű történelem

Ha a chow-chow kék nyelvével beszélni tudna, talán a kutya domesztikációjával kapcsolatos kérdéseinkre is választ kaphatnánk, hiszen ez a méltóságteljes, tartózkodó fajta egyike a kutya legôsibb típusának. Sajnos a kínai uralkodók gyakran elôdeik minden hagyatékát megsemmisítették, így nehéz pontosan nyomon követni a chow-chow történetét. Azzal szinte minden szakértô egyet ért, hogy a fajta északi eredetû – de hogyan jutott a Sarkkörtôl Kínáig, azt senki sem tudja. A fajta szûkös hagyatéka között szerepel egy dombormû a Han dinasztia idejébôl, kb. i.e. 150-bôl, mely vadászkutyaként ábrázolja a chow-chow-t. Tehát a fajta vagy helyesebben a chow-típus már több mint 2000 éve létezik, sôt sok szerzô szerint még ennél is korábbra nyúlnak vissza a chow-chow gyökerei; kétségtelen, hogy egyike a legkorábban azonosítható kutyatípusnak.

Létezik egy teória, mely szerint a chow-chow a régi tibeti masztiff és a szamojéd keresztezésébôl származik. Valóban rendelkezik mindkét fajta jellegzetes tulajdonságaival, azonban ezt a származáselméletet igencsak cáfolja a chow-chow kék nyelve. Valószínûbb, hogy inkább a chow-chow az egyik ôse nemcsak a szamojédnek, de a norvég elkhundnak, a keeshoundnak illetve a wolfspiccnek, sôt a pomerániai törpe spiccnek is.

Napjainkban a chow-chow csupán különleges megjelenésû kedvenc, de nincs semmilyen funkciója (nagyritkán használták csak testôrként.) Korábban ez egyáltalán nem így volt, számos bizonyítékát találni annak, hogy a chow-chow Kínában századokon át elsôsorban vadászkutya volt. Talán minden idôk leghatalmasabb kennele a hetedik században élt T’ang uralkodóé volt. 2500 pár (!) chow-típúsú kutyája mellett tízezer vadászt tartott. A chow-chow-val fôleg mongol fácánra vadásztak, mely igencsak gyors és kitartó szárnyas. Olykor nemcsak a fajta kiváló szaglását használták ki a kínaiak, hanem ôrkutyaként is alkalmazták a chow-chow-t, sôt olykor kocsihúzásra és terelésre is alkalmazták. Hogy a fajta valaha vadászkutya volt, napjaink egyik holland tenyésztôje, Chr. A. Veldhuis is bizonyítja, aki évekig élt Jáva szigetén Kínából importált kutyáival együtt. Ezek a chow-chow-k kiváló patkányfogónak bizonyultak és szenvedélyes vadászok voltak.

Kétségtelen a fajta északi eredete, érdekes azonban, hogy Kína középsô részén, Kantonban ôshonos jószágnak tartották, s kéknyelvûnek vagy kékszájúnak hívták. Kína északi részén, mint Pekingben is, a „lang kou” (farkaskutya), a „hsiung kou” (medvekutya) vagy szintén a kéknyelvû elnevezés mellett a „Kwantung kou” (Kanton kutyája) név volt elterjedt. Maga a chow-chow szó eredete valószínûleg nem Kínában keresendô, hanem inkább az ún. pidzsin-angolban. A chow-chow szót minden olyan dologra használták a XVIII. század második felében, melyet a keleti birodalom bármely részérôl szállítottak Európába vagy Amerikába. Jelentése csecsebecse, apróság, mely vonatkozhat akár porcelán vagy elefántcsont figurákra, de akár vegyes salátára is – a szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt. A korabeli hajóskapitányoknak ugyanis sokkal egyszerûbb volt csupán ezt a szót leírni, mint rakományuk minden egyes darabját pontosan megnevezni. És idôvel a rakományhoz kutyák is tartoztak.

A fajta elsô nem kínai leírása Gilbert White tiszteletestôl származik (Selborne, Anglia). A késôbb a „Natural History and Antiquities of Selbourne” c. mûben publikált átfogó fajtaleírás alig különbözik a mai standardtól! 1780-ban White tiszteletes szomszédja hozott a kelet-Indiai Társaság hajóján egy chow-chow párt Kantonból. A fajta tömeges importja Angliába 1880 körül kezdôdött, és a fajta akkor vált igazán népszerûvé, miután Viktória királynô is elkezdett érdeklôdni a chow-chow iránt. 1881-ben a walesi herceg tulajdonába is került egy Wang nevû kínai kutya, mely sötétvörös, hosszúszôrû chow-chow volt. Egyre több és több chow-chow szerepelt a kiállításokon is, egyre több egyedet importáltak Kínából, majd 1893-ban a fajta már saját kötettel rendelkezett a Stud Bookban, 1895-ben pedig megalakult az elsô önálló klub. A fajta elsô hivatalos standardének mintájául egy Kínából importált kutya szolgált, Chow VIII, aki minden kiállításán az elsô helyen végzett. Az USA-ban 1890-ben szerepelt elôször chow-chow kiállításon, egy Takya nevû kutya Miss A-C. Derby tulajdonában, kínai csau-csau fajtamegjelöléssel. Az akkor még csak a Miscellaneous kategóriában szereplô chow-chow a Westminster Kennel Club híres New York-i kiállításán csoportjában a harmadik helyen végzett.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

sharpei

(sharpei, 2008.10.26 09:17)

nekem a sharpei a kedbvencem!!!